Jakiej wysokości odszkodowania za szkody górnicze przyznają sądy?

szkody górnicze
Opublikowane przez: Twój Prawnik Kategoria: Szkody górnicze Tags: Komentarze: 0

Wysokość odszkodowania za szkodę górniczą

Każda sprawa jest inna dlatego każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem konkretnych, unikalnych dla każdego przypadku zmiennych. Dlatego nie można z góry określić wysokości przyznanego odszkodowania.

W ustaleniu wysokości odszkodowania za szkodę górniczą kluczowe jest ustalenie kategorii szkody. W zależności od stopnia zniszczeń szkody dzieli się na pięć kategorii i ustala się je cyframi rzymskimi od I do V. Stopień I jest najniższy, a V to najwyższy stopień zniszczeń.

Oprócz kategorii szkody górniczej, na wysokość odszkodowania ma również wpływ sposób zabezpieczenia budynku, który został postawiony na terenie podziemnych działań zakładu górniczego. Oczywiście nie dotyczy to budynków wzniesionych przed rozpoczęciem wydobycia na danym terenie. Wysokość odszkodowania jest także zależna od umotywowania zasadności jego wypłacenia i przedstawienia dowodów, które potwierdzą związek powstania problemów z pracami w obrębie danego terenu górniczego.

Pamiętać należy także, że przepisy prawa geologicznego i górniczego stanowią, że jeżeli poszkodowany poniósł nakłady na naprawienie szkody, wysokość odszkodowania ustala się z uwzględnieniem wartości uzasadnionych nakładów. Rozumieć to należy tak, że przyznane odszkodowanie zostanie powiększone o dotychczasowe wydatki, które zostały poniesione na naprawienie szkody powstałej na skutek działania zakładu górniczego.

Starania o wypłatę odszkodowania za szkody górnicze często kończą się procesem cywilnym.

Co to są i jak powstają szkody górnicze?

W wyniku głębinowych eksploatacji zasobów zakładów górniczych powstają w górotworze puste przestrzenie co wpływa na stabilność gruntów i stan techniczny budowli znajdujących się na powierzchni. Prace górnicze prowadzone pod powierzchnią stanowią zatem zagrożenie dla mieszkańców terenu, na którym prowadzone jest wydobycie. Zagrożenie to nie odczuwają jedynie mieszkańcy ale również budynki znajdujące się na terenie zakładów górniczych i kopalni. W przypadku stwierdzenia powstania szkód górniczych należy zatem zwrócić się do zakładu górniczego o wypłatę odszkodowania.

Odpowiedzialność za szkody górnicze

Zgodnie z Art. 144 ustawy Prawo geologiczne i górnicze właściciel nie może nie sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą. Może on natomiast żądać naprawienia każdej szkody wyrządzonej tym ruchem. Wysokość wypłaconego odszkodowania powinna w pełni pokryć naprawę wszystkich ujawnionych szkód.

Za szkody powstałe w wyniku wydobycia zasobów kopalnych odpowiadają zakłady górnicze, kopalnie, które prowadzą działania wydobywcze na danym terenie. Często jednak kopalnie próbują uchylać się przed odpowiedzialnością i odmawiają wypłaty odszkodowań. Swoją postawę tłumaczą na przykład brakiem osób odpowiedzialnych za powstanie szkód, a także nieprawidłowym zabezpieczeniem budynku. Należy pamiętać jednak, że jeśli niemożliwe jest ustalenie przedsiębiorcy odpowiedzialnego za szkody lub nie ma jego następcy prawnego, odpowiedzialność za szkodę i wypłatę odszkodowania powinien przejąć Skarb Państwa.

Warto zapytać specjalistę

Specjaliści od odszkodowań za straty spowodowane szkodami górniczymi w każdym przypadku szczegółowo badają indywidualną sytuację prawną, potrafią doradzić sposób ubiegania się o zwrot kosztów związanych z naprawą czy rozbiórką budynków.

Potrzebujesz konsultacji? Zgłoś się do nas 720 838 100.

Umów się na bezpłatną konsultację

Chcę skorzystać z darmowej konsultacji!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *