Szkody górnicze powstałe po wypłacie odszkodowania

szkody górnicze
Opublikowane przez: Twój Prawnik Kategoria: Szkody górnicze Tags: Komentarze: 0

Czy wcześniejsze otrzymanie odszkodowania zamyka drogę sądową?

Często zdarza się, że kopalnia odmawia wypłaty odszkodowania argumentując, że odszkodowanie zostało już wypłacone. Jednak jest to błędna postawa. Zgodnie bowiem z art. 144 ustawy Prawo geologiczne i górnicze właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą, ale może on żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody. Właściciel może się zatem domagać naprawy każdej ujawnionej szkody. Wypłata odszkodowania za wcześniejsze szkody nie zamyka drogi do późniejszego uzyskania kolejnego odszkodowania. Co ważne, odszkodowanie powinno być wypłacone w kwocie pozwalającej na naprawę wszystkich ujawnionych szkód górniczych.

Dzieje się tak dlatego, że większość szkód powstałych w wyniku działalności zakładów górniczych ma charakter stopniowego procesu, który może trwać latami i na początku może być niezauważony albo jego efekty mogą być małe. Naprawienie powstałej na początku szkody nie spowoduje uniknięcia powstania szkód następnych. Zatem każdą następną szkodę, nawet po wcześniejszym wypłaceniu odszkodowania, zakład górniczy jest zobowiązany naprawić.

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez kopalnię należy być świadomym swoich praw, skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i w toku tego postępowania domagać się zapłaty odszkodowania, które pozwoli na naprawę wszystkich ujawnionych szkód górniczych. 

We wszystkich działaniach związanych z oceną sytuacji prawnej i podjęcie optymalnych działań można powierzyć kancelarii, która specjalizuje się w sprawach związanych ze szkodami górniczymi.

Co to są szkody górnicze?

Nieuchronnym efektem eksploatacji złóż węgla kamiennego jest pojawianie się szkód górniczych. Wpływ tych szkód może mieć jednak bardzo poważne konsekwencje na budynki mieszkalne, gospodarcze oraz grunty i pola uprawne. Ciągłe wstrząsy i tąpnięcia powodują osłabienia struktur i konstrukcji budynku. Najczęściej szkody górnicze powstają w zakresie fundamentów, pęknięć ścian, sypiącego się tynku lub zniszczenia kominów. Jednakże szkody te mogą obejmować także osunięcia się terenu w wyniku którego zniszczeniu ulegają obiekty budowlane i instalacje naziemne, mogą ulec zniszczeniu pola uprawne, mogą wystąpić podtopienia lub przesuszenia gruntów co uniemożliwia naziemne użytkowanie tych terenów.

Odpowiedzialność za szkody górnicze

Wedle art. 146 ustawy prawo geologiczne i górnicze odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku eksploatacji górniczych ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda. Zakładem górniczym jest kopalnia, która musi wziąć odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku jej działalności wydobywczej.

Każdy poszkodowany zatem ma prawo ubiegać się o naprawienie szkody powstałej w wyniku destruktywnej działalność kopalni. Wszelkie poniesione straty w wyniku tych działań dają możliwość ubiegania się o rekompensatę.

Oczywiście zakład górniczy czy kopalnia, wie, że ciąży na niej odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku szkód górniczych. Zdarza się, że poszkodowany zauważywszy powstanie szkody zwraca się o jej naprawienie do zakładu górniczego, który działa na danym terenie i w wyniku ugody otrzymuje odszkodowanie za powstałą szkodę. Niestety odszkodowanie to nie pozwala na naprawę wszystkich powstałych szkód lub pojawiły się nowe szkody już po wypłacie zadośćuczynienia. W takiej sytuacji warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, aby wybrać najlepsze rozwiązanie sytuacji.

Umów się na bezpłatną konsultację

Chcę skorzystać z darmowej konsultacji!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *