Poszkodowani przez szkody górnicze wygrywają z kopalnią!

Opublikowane przez: Twój Prawnik Kategoria: Szkody górnicze Tags: Komentarze: 0

W wyniku działalności kopalni w domu Pana Tomasza doszło do ujawnienia się szkód górniczych w postaci zawilgocenia, wychylenia i uszkodzeń budynku oraz uszkodzeń ogrodzenia i działki. Pan Tomasz zgłosił szkodę kopalni, ta zobowiązała się do przywrócenia budynku i działki do stanu poprzedniego, szczegółowy zakres robót miał być określony w odrębnym porozumieniu na podstawie dokumentacji projektowej. Po zapoznaniu się z dokumentacją określająca koszt prac na 160.002,98 zł Pan Tomasz zgłosił uwagi i ostatecznie nie doszło do ustalenia wspólnego stanowiska i zawarcia porozumienia.

Pan Tomasz pozwał kopalnię o naprawę szkody górniczej i wykonanie szczegółowo w pozwie określonych prac, ewentualnie o zasądzenie kwoty 160.002,98 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Po wykonaniu opinii biegłego Pan Tomasz podniósł żądania wnosząc o zapłatę kwoty 218.107 zł ewentualnie o zobowiązanie pozwanej do dokonania naprawy szkody w sposób szczegółowo wskazany. Dochodzona kwota wynikała z opinii biegłej i stanowiła równowartość wartości odtworzeniowej budynku mieszkalnego oraz kosztów naprawy nawierzchni i ogrodzenia.

Biegli ustalili, że nieruchomość Pana Tomasza leży na terenie górniczym kopalni i podlega jej wpływom oraz wcześniejszym wpływom od 1973 roku. Kopalnia kontynuowała eksploatację w trakcie trwania procesu i nastąpiło znaczne pogorszenie jego stanu poprzez powiększenie wychylenia oraz podniesienie się stanu wód gruntowych i uszkodzenie przeciwspadków odwodnienia, co spowodowało zwiększenie poziomu zamakania budynku. Od stycznia 2019 roku do września 2020 roku średnie wychylenie budynku Pana Tomasza zwiększyło się z 7,8 mm/m do 15,1 mm/m. Budynek kwalifikuje się do rektyfikacji z uwagi na zakres wychylenia oraz niemożliwość naprawienia poprzez poziomowanie z uwagi na niemożliwość zapewnienia w jego wyniku minimalnej wysokości pomieszczeń mieszkalnych. Ponadto konieczne jest pilne usunięcie szkody w zakresie zamakania budynku. Wartość techniczna budynku wynosi 197.587 zł. Koszt naprawy ogrodzenia to 14.307 zł, a koszt naprawy nawierzchni wynosi 6.213 zł. Łącznie wysokość odszkodowania wynosi 218.107 zł.

W efekcie Sąd zasądził na rzecz Pana Tomasz sumę wartości technicznej brutto budynku mieszkalnego 197.587 zł i nawierzchni 6.213 zł oraz koszt naprawy ogrodzenia 14.307 zł co daje kwotę 218.107 zł. Kosztami postepowania Sąd obciążył pozwaną kopalnię.

Poniżej prezentujemy wyrok korzystny dla Pana Tomasza wyrok. Ta sprawa jak wiele innych podobnych pokazuje, że warto zawalczyć o swoje prawa w Sądzie, a odszkodowania są faktycznie możliwe do uzyskania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *