Zachowek

zachowek

Dziedziczenie

Prawo spadkowe reguluje wszelkie sprawy związane z majątkiem zmarłego. Śmierć bliskiej osoby to wielka tragedia, a formalności związane z dziedziczeniem mogą przytłoczyć każdego.​ Warto w takiej sytuacji zwrócić się do Prawnika, który przejmie na siebie wszelkie formalności i dopilnuje, aby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Testament, zachowek, wydziedziczenie, zrzeczenie się spadku to hasła które mogą przerażać osobę niezaznajomioną z terminologią prawną. Z adwokatami Prawnika wszystko stanie proste a każda sytuacja możliwa do rozwiązania.

Spadek

Spadek czyli ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego spadkobierców w drodze dziedziczenia. Większość osób w chwili swojej śmierci posiada jakiś majątek, który przekazuje swoim następcom prawnym, niestety dziedziczymy nie tylko prawa, ale także zobowiązania zmarłego np. kredyty, pożyczki. Spadek możemy przyjąć lub odrzucić, można także wykluczyć niektóre osoby z dziedziczenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z Prawnikiem i w razie potrzeby skorzystać z jego usług.

zachowek
zachowek

Zachowek

Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie. O zachowek ubiegać się mogą tylko i wyłącznie uprawnione osoby, jego wysokość obliczana jest według zasad zawartych w kodeksie cywilnym. O pomoc do Prawnika warto zwrócić się zarówno w sytuacji gdy to my pozywamy o zachowek jak i kiedy zostaliśmy pozwani.

Kto może ubiegać się o zachowek?

Do zachowku uprawnieni są wszyscy zstępni spadkodawcy czyli dzieci, wnuki, prawnuki oraz jego małżonek. Jeżeli nie posiadał dzieci wtedy prawo do zachowku przysługuje jego rodzicom oraz małżonkowi. Do zachowku nie jest natomiast uprawnione rodzeństwo zmarłego. Należy pamiętać, że roszczenie o zachowek przysługuje tylko tym, którzy w konkretnym stanie faktycznym odziedziczyliby spadek z mocy ustawy. Nie są uprawnieni do zachowku osoby które zostały wydziedziczone, uznane za niegodne dziedziczenia lub odrzuciły spadek.

zachowek
zachowek

Jak obliczyć zachowek?

Kodeks cywilny stanowi, iż osobom uprawnionym do zachowku należy się on w wysokości połowy udziału spadkowego, który by im przypadł w przypadku dziedziczenia ustawowego. Wyjątek stanowi sytuacja gdy uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli nie ma ukończonych osiemnastu lat wtedy wysokość zachowku wynosi dwie trzecie udziału spadkowego.

Dlaczego w sprawach spadkowych wybrać Twojego Prawnika?

W tak trudnych momentach jak śmierć bliskiej osoby warto mieć obok siebie specjalistę na którym można polegać. Nasi adwokaci zapewnią kompleksową pomoc prawną, dopełnią wszelkich formalności i skutecznie rozwiążą każdą sprawę spadkową.

zachowek