Upadłość konsumencka – Katowice

Upadłość konsumencka - Katowice

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to sposób na pozbycie się długów

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe zarezerwowane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Pod pojęciem niewypłacalności rozumie się brak możliwość regulowania zobowiązań przy jednoczesnym ponoszeniu podstawowych wydatków na życie. Oznacza to, że jeżeli nie jesteśmy jednocześnie pokrywać z naszych przychodów codziennych wydatków oraz spłat zadłużenia ogłosić upadłość konsumencką. Upadłość konsumencka umożliwia zwolnienie z długów oraz skutkuje umorzeniem zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Jeżeli nie widzisz szans na spłacenie swoich długów skontaktuj się z Prawnikiem. Pomożemy Ci pozbyć się długów i zacząć nowe życie.

upadłość konsumencka

Najczęściej zadawane pytania:

Pierwszym krokiem do upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek składa się na specjalnym formularzu. Przy sporządzaniu wniosku warto zwrócić się o pomoc do specjalisty z zakresu prawa upadłościowego.

Koszt złożenia wniosku o upadłość konsumencką zaczyna się już od 2 000 zł. Cena zależy głównie od tego ilu wierzycieli posiada zadłużona osoba.

Przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej potrzebne jest jak najwięcej dokumentów związanych z zadłużeniem, na spotkanie z prawnikiem należy zabrać wszelkie dokumenty, które mogą być istotne w postępowaniu upadłościowym.

Nasza kancelaria znajduje się w samym centrum Katowic. Oferujemy także kompleksową pomoc prawną na terenie całego województwa śląskiego.

Na początek należy umówić się na konsultację osobistą lub telefoniczną. W tym celu proszę wypełnić formularz znajdujący się po prawej stronie lub skontaktować się telefonicznie po numerem telefonu 720 838 100.

Upadłość konsumencka

Jakie są przesłanki pozwalające na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

 

Prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej ma:

  • osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • dłużnik, który jest niewypłacalny, tzn. utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Po 24 marca 2020 r., właściwy sąd upadłościowy rozpoznając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie bada już czy do powstania stanu niewypłacalności lub zwiększenia jej stopnia doszło wskutek umyślnego zawinionego działania, czy też wskutek rażącego niedbalstwa. 

 

Zanim dłużnik podejmie decyzję o wkroczeniu na drogę postępowania upadłościowego, powinien dokładnie zweryfikować stan swojego „portfela”.

Oceny stanu swojego majątku dłużnik możne dokonać ustalając jaka jest różnica między dostępnymi środkami pieniężnymi a długami, jeżeli długi są większe niż posiadane środki pieniężne, dłużnik powinien ocenić, czy pozostały majątek, który posiada, w przypadku jego sprzedaży pozwoliłby na zaspokojenie wszystkich wierzycieli i uwolnienie się dłużnika od długów.

upadłość konsumencka
adwokat katowice

W celu rozpoczęcia procesu upadłości konsumenckiej konieczne jest złożenie wniosku. Sporządzenie wniosku to pierwszy krok do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W toku postępowania upadłościowego przy dopełnieniu wszelkich formalności przyda się pomoc doświadczonego adwokata lub radcy prawnego. Prawnik umówi się z Tobą na spotkanie, przekaże Ci niezbędne informacje i pomoże przejść szybko i sprawnie cały proces upadłości konsumenckiej. Prawnik opierając się na swoim długoletnim doświadczeniu, świadczy pomoc prawną w zakresie prowadzenia spraw z zakresu upadłości konsumenckich. Prawnik, w granicach wyznaczonych przez prawo upadłościowe, pomaga w osiągnięciu oddłużenia tak osobom, które swój wniosek zamierzają złożyć po raz pierwszy, jak również tym, którzy na skutek negatywnego orzeczenia sądu dotychczas upadłości nie osiągnęły.