Pomoc frankowiczom – Katowice

Pomoc frankowiczom

Twój Prawnik zapewnia pomoc frankowiczom na bardzo korzystnych dla klienta warunkach.

Korzystny wyrok sądu, niechęć do zawarcia ugody z bankiem i orzeczenia TSUE zachęcają frankowiczów do wytoczenia sprawy przeciwko bankom o unieważnienie umowy lub odfrankowanie kredytu hipotecznego. Według raportu BIK ponad 5 procent polskich kredytobiorców posiada kredytowe frankach. Oznacza to, że pokrzywdzeni frankowicze to grupa prawie 800 tysięcy osób. Rzetelną pomoc frankowiczom może zapewnić tylko kancelaria specjalizująca się w sprawach frankowych, której doświadczenie i skuteczność zagwarantują frankowiczom korzystny wyrok sądu.

Czym jest kredyt we frankach?

Prawie milion osób zaciągnęło w latach 2004-2014 kredyt we frankach

szwajcarskich (CHF).

Pomoc frankowiczom - Katowice

Pracownicy banków zachęcali konsumentów do korzystania z takiej możliwości i przedstawiali wizję stabilnej waluty obcej.

Niejednokrotnie zdarzało się, że frankowicze nie mieli zdolności kredytowej na kredyt hipoteczny w złotówkach, więc chętnie zaciągali zobowiązanie w banku, który zaproponował im kredyt we frankach.

To wszystko sprawiło, że kredyty frankowe były bardzo popularną formą umowy zawartej pomiędzy bankiem a klientem. W pewnym momencie były zaciągane nawet częściej niż zwykłe kredyty złotówkowe. W roku 2015 rynek kredytów frankowych przeszedł załamanie, kurs CHF drastycznie wzrósł, a wraz z nim zanotowano zwiększenie kwoty rat kredytu. Wówczas frankowiczów przyparto do muru i zmuszono do spłat rat znacznie przewyższających ich możliwości finansowe i faktycznie pobraną kwotę kredytu. W tej chwili konsumenci czują się oszukani i wprowadzeni w błąd przez pracowników banku i specjalistów od kredytów. Należy zakładać, że większość z nich nie otrzymała pełnej i rzetelnej informacji o ryzyku waluty obcej podczas podpisania umowy kredytu frankowego. Zapisy umowy kredytu CHF były dla konsumentów niejasne, a sposoby wyliczenia wysokości rat zależne od kursu walutowego fałszywie przedstawione jako stabilne.

Frustracja frankowiczów realnie zagrożonych niewypłacalnością wzrasta, większość z nich z dnia na dzień coraz bardziej chce pozbyć się niechcianego kredyt.

Dlatego polski sąd zwrócił się do TSUE o pomoc w sprawie rozstrzygnięć sporu o kredyty frankowe.

Pomoc frankowiczom - Katowice

Wziąłem kredyt we frankach, co teraz?

Sprawy frankowe

Obecnie spory rozstrzygane są prawie w każdym przypadku na korzyść kredytobiorców. Bank ponosi klęskę, toteż coraz chętniej wychodzi z propozycją zawarcia ugody pozasądowej, która nie jest zbyt korzystna dla frankowiczów. Większość umów kredytu w CHF sporządzonych przez banki zawiera klauzule niedozwolone, które sąd bierze pod uwagę gdy wydaje wyrok na korzyść kredytobiorców. Dlatego opłaca się skorzystać z pomocy jaką oferuje kancelaria prawna i wystąpić do sądu w sprawie przeciwko bankowi

Pomoc frankowiczom - Katowice

Jak przeanalizować umowę kredytową?

Kancelaria Twój Prawnik, dokona bezpłatnej analizy w sprawie kredytu opierając się na swoim doświadczeniu i danych wynikających z umowy. Wyliczmy za darmo jakie korzyści możesz osiągnąć i wytłumaczmy jakie kroki podjąć, aby unieważnić kredyt.

Wstępną analizę dokumentów umowy kredytowej warto rozpocząć od skompletowania wszystkich dokumentów kredytu takich jak:

·       Pierwotna umowa na kredyt we frankach;

·       Aneksy do umowy;

·       Regulamin kredytu;

·       Zaświadczenie o spłatach rat kredytu.

Nie zawsze jest tak, że frankowicze posiadają wszystkie dokumenty dotyczące kredytu frankowego  w domu, dlatego istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do banku o udostępnienie dokumentów umowy kredytowej za odpowiednią opłatą, która nie powinna przekroczyć 250 zł. Jednak obecnie czas uzyskania kopii dokumentów może być wydłużony ze względu na popularność procesów sądowych. Jeśli wszystkie dokumenty uda się odnaleźć należy przystąpić do analizy zapisów umowy. Analiza umowy kredytowej nie jest prosta. W tym zakresie warto poszukać kancelarii specjalizującej się w sprawach frankowych , która na pewno zaoferuje pomoc dla frankowiczów.

Klauzule abuzyzwne

Wstępną analizę dokumentów umowy kredytowej warto rozpocząć od skompletowania wszystkich dokumentów kredytu takich jak:

·       Pierwotna umowa na kredyt we frankach;

·       Aneksy do umowy;

·       Regulamin kredytu;

·       Zaświadczenie o spłatach rat kredytu.

Nie zawsze jest tak, że frankowicze posiadają wszystkie dokumenty dotyczące kredytu frankowego  w domu, dlatego istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do banku o udostępnienie dokumentów umowy kredytowej za odpowiednią opłatą, która nie powinna przekroczyć 250 zł. Jednak obecnie czas uzyskania kopii dokumentów może być wydłużony ze względu na popularność procesów sądowych. Jeśli wszystkie dokumenty uda się odnaleźć należy przystąpić do analizy zapisów umowy. Analiza umowy kredytowej nie jest prosta. W tym zakresie warto poszukać kancelarii specjalizującej się w sprawach frankowych , która na pewno zaoferuje pomoc dla frankowiczów.

Pomoc frankowiczom - Katowice

Kiedy masz możliwość odfrankowienia lub unieważnienia umowy kredytu w CHF?

Aby móc starać się o pomoc kancelarii w sprawie kredytu w CHF musisz spełnić kilka przesłanek:

·       Podpisałeś umowę na kredyt frankowy w latach 2003-2014;

·       Umowa zawiera klauzule niedozwolone;

·       Kredyt w CHF był kredytem hipotecznym.

Jeśli spełniłeś powyższe warunki możesz starać się o zwrot nadpłaconych rat, odfrankowienie umowy kredytu w CHF lub unieważnienie umowy na kredyt frankowy.

Pomoc frankowiczom - Katowice

Unieważnienie umowy kredytowej

Unieważnienie umowy frankowej jest najdrastyczniejszym rozstrzygnięciem sprawy w sądzie pomiędzy frankowiczami a bankiem. Kredyty frankowe w tej chwili najczęściej zostają zakończone w taki sposób. Dzieje się tak w momencie gdy umowa na kredyt w CHF zawiera niedozwolone zapisy umowne, które determinują istnienie zobowiązania. Sąd bada nie tylko umowę kredytową i pozostałe dokumenty kredytu ale również skupia się na sposobie naliczania odsetek przez bank.

Skutkiem jest całkowite unieważnienie umowy, w taki sposób, jakby kredyt nigdy nie istniał. Bez znaczenia jest czy kredytobiorcy zawarli umowę kredytu indeksowanego do CHF czy denominowanego, w każdym przypadku sąd orzeknie w wyroku o wzajemnym rozliczeniu środków.

Wówczas bank musi oddać wszystko, co zostało wpłacone przez frankowiczów, a kredytobiorcy zobowiązani są zwrócić kwotę, którą otrzymali na konto po zawarciu umowy.

Jeśli frankowicze wpłacali raty kredytu, które nadpłaciły kwotę otrzymaną na konto, należy rozliczyć kredyt na niekorzyść banku, który jeszcze musi wypłacić środki kredytobiorcy.

Pomoc frankowiczom - Katowice

Pomoc frankowiczom – odfrankowienie umowy kredytowej

Alternatywnie frankowiczom przysługuje roszczenie o odfrankowienie kredytu. Nazwany w ten sposób wyrok sądu sprowadza się do uznania tylko częściowo umowy za nieważną. Oznacza to, że klauzule abuzywne nie stanowiły samej istoty umowy, a z ich wyłączeniem zobowiązanie może funkcjonować dalej. Po eliminacji wadliwych postanowień umowa trwa nadal i należy w dalszym ciągu przystąpić do spłaty rat. Jednak umowa nie jest już zawarta we frankach szwajcarskich lecz w złotówkach. Bank obowiązany jest zwrócić wszystkie nadpłaty dokonane przez frankowiczów.

Pomoc frankowiczom - Katowice

Kancelaria Twój Prawnik – pomoc frankowiczom - Katowice

Pamiętaj, że jeśli zaciągnąłeś kredyt frankowy to masz realną szansę na zwrot części wpłaconych pieniędzy. Prawnicy z kancelarii Twój Prawnik specjalizują się  i posiadają duże doświadczenie w sprawach z zakresu umowy kredytu we frankach szwajcarskich. Pomoc dla frankowiczów to nasz priorytet, dlatego świadczymy wsparcie na każdym etapie postępowania. W zakresie usług kancelarii znajduje się dogłębna analiza sprawy i umowy w CHF, reprezentacja klientów w sądzie jak również pomoc prawna w kontakcie z bankiem.

Analiza prawna kredytu to nie wszystko co oferujemy, nasi specjaliści badają umowę kredytową również pod kątem finansowym. Kancelaria w zależności od sytuacji zapewni pomoc opierającą się o unieważnienie lub odfrankowienie umowy bez względu na to czy były to kredyty indeksowane czy denominowane. Oprócz złożenia pozwu do sądu przeciwko banku, frankowicze mogą liczyć na pomoc prawną w obniżeniu rat lub zawarciu bardziej korzystnej ugody niż ta proponowana przez bank. Nasze doświadczenie w sprawach frankowych pozwala na kompleksową pomoc

frankowiczom i sprawne przeprowadzenie sprawy o kredyt frankowy..

Adwokaci współpracujący z „Prawnikiem” posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o unieważnienie kredytów we frankach szwajcarskich . W tak ważnej kwestii jak kredyty frankowe warto powierzyć swoją sprawę specjalistom, sprawy frankowe to skomplikowane spory wymagające wyjątkowo dobrej znajomości prawa bankowego. Zapraszamy na spotkanie do jednej z naszych kancelarii, Prawnik za darmo oceni Twoją umowę kredytową i zaproponuje najlepszy plan działania, aby pozbyć się nieuczciwego kredytu.