Ile trwa proces o odszkodowanie za szkody górnicze

szkody górnicze
Opublikowane przez: Twój Prawnik Kategoria: Szkody górnicze Tags: Komentarze: 0

Klienci kancelarii prawnych często zadają pytanie: jak długo potrwa proces sądowy, kiedy nastąpi rozstrzygnięcie mojej sprawy? Odpowiedź nie jest prosta i jednoznaczna. Nikt nie jest bowiem w stanie z góry określić czasu trwania procesu sądowego. Można natomiast w przybliżeniu, w oparciu o pewne założenia i kryteria i po przeanalizowaniu stanu faktycznego przewidzieć czas jej trwania.

Szkody górnicze – co to jest?

W pierwszej kolejności warto zastanowić się w ogóle czym są szkody górnicze i co je powoduje. Szkody górnicze są to negatywne dolegliwości spowodowane działalnością zakładów górniczych. Ich naprawa odbywa się na warunkach określonych w kodeksie cywilnym, a polega na przywróceniu stanu poprzedniego lub zastosowaniu odszkodowania lub rekompensaty pieniężnej dla poszkodowanego. Co istotne szkody górnicze ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat od dnia stwierdzenia szkody, lecz bieg przedawnienia można przerwać.

Proces o odszkodowanie za szkody górnicze- jak długo trwa?

Podstawowym założeniem oszacowania czasu trwania procesu będzie wstępne uznanie bądź nie uznanie związku pomiędzy działalnością zakładu górniczego lub kopalni, a szkodami zgłaszanymi przez poszkodowanego i fakt, czy na etapie postępowania sądowego strony podtrzymają to uznanie.

W praktyce od chwili złożenia wniosku do momentu uzyskania od kopalni stanowiska w sprawie może minąć około 3 miesięcy. Jeśli kopalnia uzna swoją odpowiedzialność za szkody i warunki jej naprawy, to od zajęcia stanowiska do momentu podpisania ugody może minąć kolejne 3-6 miesięcy.

Biegły w postępowaniu o odszkodowanie za szkody górnicze

Istnieje jednak szansa, że zakład górniczy nie uzna powiązania swojej działalności z wystąpieniem szkody. Wówczas koniecznym będzie powołanie biegłego z zakresu geologii i górnictwa, który określi odpowiedzialność za powstałą szkodę, a następnie ewentualnie drugiego biegłego celem ustalenia wysokości należnego odszkodowania. Takie działanie z pewnością wydłuży czas trwania postępowania o szkody górnicze.

Jeśli natomiast kopalnia na etapie sądowym uzna związek szkody ze swoją działalnością i poczuwa się do odpowiedzialności odszkodowawczej za jej naprawienie, to w takim przypadku wystarczające będzie od razu powołanie biegłego z zakresu budownictwa, który ustali wysokość należnego odszkodowania.

Już na tym etapie postępowania widać, że czas trwania procesu sądowego może się wydłużyć ponieważ na wydanie opinii przez każdego zbiegłych jest potrzebny określony czas. Czas ten będzie zależny zarówno od stopnia obłożenia pracą przez biegłego jak i czasu potrzebnego mu na sporządzenie opinii. Czasami czas oczekiwania na opinię biegłego trwa około dwa miesiące, ale bywa, że dłużej.

W przypadku braku kwestionowania przez kopalnię związku przyczynowo- skutkowego szkody czas tempo rozstrzygnięcia sprawy będzie szybsze.

Jednakże wziąwszy pod uwagę wszystkie czynniki i aspekty mające wpływ na tok postępowania sądowego w sprawach o odszkodowania za szkody górnicze można pokusić się o stwierdzenie, że z całą pewnością należy się liczyć z okresem średnio jednego do półtora roku. Czas ten może też być zależny od innych czynników, na przykład od  okresu świątecznego czy wakacyjnego.

Umów się na bezpłatną konsultację

Chcę skorzystać z darmowej konsultacji!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *